Tổng công ty Lương thực miền Bắc vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch năm 2023

Ngày 22/12/2023 tại Hà Nội, Tổng công ty Lương thưc miền Bắc (Vinafood 1) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Đỗ Hữu Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Thiếu tướng Bùi Trọng Thế - Phó Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế (Bộ Công an) đến dự và phát biểu tại hội nghị.

Đến dự còn có đại diện các vụ Ban Nội chính, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, lãnh đạo các Vụ thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đại diện lãnh đạo Cục C03, A04 Bộ Công an.

 

Đ/c Bùi Thị Thanh Tâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty phát biểu khai mạc hội nghị

 

Về phía Vinafood 1, có đồng chí Bùi Thị Thanh Tâm - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên; đồng chí Phan Xuân Quế - Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc; đồng chí Nguyễn Vũ Hoan - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Thành viên Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc, Kiểm soát viên Tổng công ty; Bí thư, Phó Bí thư các đảng ủy cơ sở trực luộc, lãnh đạo các đơn vị thành viên và cán bộ, nhân viên các phòng ban, chuyên môn Tổng công ty.

Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng
 
Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, đồng chí Phan Xuân Quế, Phó Bí thư Đảng ủy-Tổng Giám đốc Tổng công ty nêu rõ: Năm 2023, Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành 01 Đề án, 03 Nghị quyết,  07 Quy chế, 04 Quy định, 08 Chương trình, 13 Kế hoạch, 42 Kết luận, 62 Quyết định và rất nhiều văn bản chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện các nội dung công tác xây dựng đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty .
 
 
 
Đ/c Phan Xuân Quế, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty
báo cáo tổng kết công tác đảng năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024
 
Lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nội dung Đề án kiện toàn Đảng bộ Tổng công ty theo Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư và chỉ đạo của Đảng ủy Khối; thành lập cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Tổng công ty theo Quy định số 87-QĐ/TW ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 23-HD/BTCTW ngày 14/02/2023 của Ban Tổ chức Trung ương và chỉ đạo của Đảng ủy Khối; sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025; lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong Tổng công ty Lương thực miền Bắc năm 2023, theo Quy định số 96-QĐ/TW, ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị 
Công tác chính trị tư tưởng, Đảng ủy Tổng công ty đã tập trung tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Công tác tổ chức cán bộ năm 2023, Đảng ủy Tổng công ty đã rà soát và  trình Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét, quyết định phê duyệt điều chỉnh cơ cấu Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025, theo Quy định số 87-QĐ/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 23-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương; thực hiện quy trình bổ sung 04 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty và bổ sung 01 Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025. 
Lãnh đạo việc thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự để kiện toàn 01 chức danh Thành viên HĐTV Tổng công ty và bổ nhiệm 02 chức danh Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty; cho ý kiến bổ nhiệm lại Trưởng, Phó Ban (tương đương) 07 đ/c, Người đại quản lý vốn Tổng công ty tại 11 đơn vị. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”, năm 2023 Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành 30 Kết luận tiêu chuẩn chính trị về bố trí, sử dụng cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty quản lý.
Triển khai thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030, theo chỉ đạo của Đảng ủy Khối, gắn với quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031. 
Rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành một số quy định, quy chế liên quan đến hoạt động của Đảng ủy Tổng công ty gồm: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy với Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc Tổng công ty, Quy định phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử trong Tổng công ty Lương thực miền Bắc; Quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty quản lý. 
Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, hướng dẫn nội dung quy trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của ủy ban kiểm tra các cấp theo Quyết định số 354-QĐ/UBKTTW ngày 22/12/2021 của Ủy ban kiểm tra Trung ương đến cấp ủy, ủy ban kiểm tra các đảng bộ cơ sở trực thuộc. Ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng công ty. Năm 2023, Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty đã tiến hành kiểm tra, giám sát tại 04 Đảng bộ trực thuộc (đạt 100% KH). Lãnh đạo triển khai quán triệt và thực hiện nghiêm nội dung Kết luận số 12-KL/TW, ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực… Tổng công ty tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, không có đơn thư, khiếu kiện vượt cấp, không để xẩy ra tình trạng đình công, lãn công.
Lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tại nơi làm việc; chỉ đạo, lãnh đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên duy trì tốt hoạt động theo dõi và nắm bắt tư tưởng, dư luận của người lao động, để có định hướng tuyên truyền kịp thời. Công đoàn Tổng công ty triển khai Đại hội Công đoàn các cấp và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty Tổng công ty lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.
Tổng doanh thu đạt 22.003 tỷ đồng, bằng 141,5% kế hoạch năm
Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty, đồng chí Phạm Thanh Bằng, Ủy viên BTV Đảng ủy- Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty nêu rõ: Tổng công ty tổ chức triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh năm 2023 được coi là năm xảy ra nhiều biến động lớn về giá gạo xuất khẩu. Trong vòng 2 tuần sau khi Ấn Độ ban hành lệnh cấm xuất khẩu gạo trắng, giá lúa gạo tại Đồng bằng Sông Cửu Long tăng vọt lên 2.000 – 3.000 đồng/kg khiến thị trường nhiều thời điểm hỗn loạn về giá, gây rất nhiều khó khăn cho đơn vị kinh doanh lương thực khi các hợp đồng mua gạo đã ký không lấy được hàng do bên bán từ chối giao hàng. Trong tình hình đó, Vinafood 1 đã từng bước xử lý khó khăn; tận dụng cơ hội mở rộng, phát triển thị trường xuất khẩu gạo; hoạt động thu mua, tiêu thụ các mặt hàng nông sản, đặc biệt là mặt hàng sắn, bột mỳ... tiếp tục tăng trưởng về số lượng và mở rộng nhiều địa bàn. Nhờ đó, Tổng công ty đã hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu năm 2023.
Cụ thể, sản lượng lương thực mua vào toàn Tổng công ty ước đạt 1.752.589 tấn, bằng 114,8% kế hoạch năm; trong đó lượng lương thực Công ty mẹ mua vào là 1.009.364 tấn, đạt 110,2% kế hoạch năm. Sản lượng lương thực bán ra toàn Tổng công ty ước đạt 1.736.092 tấn, bằng 117,4% kế hoạch năm; trong đó lượng lương thực Công ty mẹ bán ra là 959.825 tấn, đạt 111,5% kế hoạch năm. Khối lượng gạo xuất khẩu toàn Tổng công ty ước đạt 962,6 nghìn tấn, bằng 144,4% kế hoạch năm; trong đó lượng gạo xuất khẩu của Công ty mẹ đạt 662,4 nghìn tấn, bằng 115,9% kế hoạch. Kim ngạch xuất khẩu toàn Tổng công ty ước đạt 523,3 triệu USD, bằng 176,4% kế hoạch; trong đó kim ngạch xuất khẩu của Công ty mẹ ước đạt 360 triệu USD, bằng 141,6% kế hoạch. Tổng doanh thu toàn Tổng công ty ước đạt 22.003 tỷ đồng, bằng 141,5% kế hoạch năm. Trong đó, tổng doanh thu Công ty mẹ ước đạt 12.050 tỷ đồng, bằng 138,5% so với kế hoạch năm. Lợi nhuận toàn Tổng công ty ước đạt 289 tỷ đồng, bằng 102,1% kế hoạch. Trong đó, lợi nhuận Công ty mẹ là 273 tỷ đồng bằng 101,4% kế hoạch.
Về hoạt động thu mua và xuất khẩu gạo, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, Vinafood 1 đã triển khai thu mua lúa gạo cho nông dân, đặc biệt tập trung vào vụ Đông Xuân, Hè Thu để đáp ứng nguồn hàng cho các hợp đồng xuất khẩu gạo, phục vụ tạm trữ, đấu thầu Dự trữ quốc gia, tiêu dùng nội địa và chào hàng tận dụng cơ hội xuất khẩu trong năm 2023. Từ quý II/2023 đến nay, do nguồn cung trong nước không đủ đáp ứng nhu cầu dẫn đến việc triển khai thu mua gạo trong thời gian qua không dễ dàng. Sản lượng xuất khẩu tăng cao đồng nghĩa với nguồn cung trong nước ít dần, việc thu mua gạo trong nước gặp rất nhiều khó khăn, nhiều thời điểm giá gạo trong nước tăng nhanh hơn giá xuất khẩu dẫn đến rủi ro về hiệu quả cho doanh nghiệp. Tình trạng nông dân, thương lái om hàng chờ giá cao hoặc thay đổi giá nhiều lần trong ngày, hủy ngang, thiếu cam kết vẫn tiếp diễn ra... Tuy nhiên, Tổng công ty đã nỗ lực tận dụng lợi thế uy tín của mình, làm việc với các đối tác, nhà cung cấp lâu năm, tận dụng thời điểm giá chững để tiếp tục mua thêm gạo phục vụ lượng giao các hợp đồng đã ký và nắm bắt thời cơ xuất khẩu mới. Mặt khác, Vinafood 1 thường xuyên duy trì lượng gạo dự trữ cần thiết để thực hiện nhiệm vụ bình ổn giá, can thiệp thị trường kịp thời khi tình huống bất thường xảy ra.
Tận dụng thời cơ nhu cầu nhập khẩu gạo cao của các nước hiện nay, Tổng công ty tranh thủ đẩy mạnh và mở rộng thị trường xuất khẩu thương mại song song với việc tiếp tục thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo cho Cuba. Số lượng gạo xuất khẩu của của toàn Tổng công ty ước cả năm là 962,6 nghìn tấn gạo. Các thị trường có số lượng xuất khẩu lớn của Tổng công ty hiện nay là Phillipines, Indonesia, Trung Quốc, Cuba, Malaysia, Bờ Biển Ngà, Ghana, Mozambique và các quốc gia châu Phi khác... Tuy nhiên giá gạo nguyên liệu trong nước có thời điểm cao hơn so với giá xuất khẩu khách hàng quốc tế chấp nhận được dẫn đến một số hợp đồng xuất khẩu của doanh nghiệp không có hiệu quả, thậm chí lỗ. Mặc dù có nhiều khó khăn nhưng Tổng công ty vẫn nỗ lực thực hiện hợp đồng theo cam kết để giữ chân khách hàng.
Trong công tác ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, Vinafood 1 thường xuyên bảo trì, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin đảm bảo thông suốt khi thực hiện các hoạt động gửi nhận tài liệu, khai thác thông tin trên internet, các cuộc họp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, hội nghị trực tuyến... Lắp đặt hệ thống họp trực tuyến Polycom phục vụ hội nghị trực tuyến công tác Đảng; lắp đặt hệ thống phần mềm kết nối trực tuyến nội bộ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất với các chi nhánh, đơn vị thành viên và làm việc với các đối tác nước ngoài, kết nối trực tuyến giữa Đảng bộ Tổng công ty và các chi bộ, đảng cơ sở để tham gia học tập quán triệt Nghị quyết. Áp dụng, nâng cấp các phần mềm quản lý trong doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của doanh nghiệp trong tình hình mới.
Tăng cường công tác xây dựng Đảng
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Xuân Trường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đánh giá: Trong năm 2023, Đảng bộ Vinafood 1 tiếp tục duy trì nền nếp, phát huy và khẳng định vai trò, vị trí lãnh đạo toàn diện của Đảng trong doanh nghiệp. Đảng bộ Tổng công ty triển khai có hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, tạo sự lan tỏa, thống nhất cao trong nhận thức và hành động. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được duy trì thường xuyên, phát huy hiệu quả. Các công tác kiện toàn, củng cố tổ chức Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, bảo đảm đúng quy định của Đảng.
 
 
Đ/c Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 
Để thực hiện tốt công tác Đảng trong năm 2024, đồng chí Hồ Xuân Trường đề nghị, Đảng bộ Đảng bộ Vinafood 1 tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Chấp hành nghiêm và kiên quyết, kiên trì thực hiện tốt các Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tập trung triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 28/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương". Tiếp tục nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng cán bộ đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ. Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền và các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.
Bên cạnh đó, Đảng bộ Tổng công ty cần tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành các văn bản, quy chế, quy trình, quy định về công tác tổ chức xây dựng Đảng theo các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Không ngừng xây dựng Đảng bộ và các cấp ủy đảng trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp uỷ các cấp, tiếp tục củng cố tổ chức, chăm lo công tác phát triển Đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tốt việc rà soát, bổ sung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ. Công tác cán bộ phải được thực hiện theo đúng quy trình, quy định; đảm bảo dân chủ, công tâm, khách quan; chuản bị tốt nguồn nhân sự cho nhiệm kỳ tiếp theo
Ngoài ra, Đảng bộ Vinafood 1 cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tập trung các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng và sản xuất kinh doanh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác năm 2024. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị phần khai thác thị trường xuất khẩu gạo mới. Tăng cường theo dõi, nắm bắt diễn biến cung cầu, giá cả lương thực trong nước; tập trung xây dựng phương án dự trữ lưu thông, sẵn sàng phối hợp cung ứng lương thực khi cần thiết, góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và đảm bảo an sinh xã hội. Tăng cường đầu tư và nâng cao hiệu quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Thực hiện tốt Đề an cơ cấu lại Tổng công ty Vinafood1 giai đoạn đến hết năm 2025.
Phát huy tốt vai trò của tổ chức chính trị, đảm bảo sự thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ năm 2024
 
 
Đ/c Đỗ Hữu Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 
Ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực mà Vinafood 1 đạt được trong năm 2023, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Đỗ Hữu Huy nhận định: Năm 2023, tình hình thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Ở trong nước, trong khi nhiều lĩnh vực của nền kinh tế gặp khó khăn, năm 2023 ngành nông nghiệp nước ta đã thể hiện vai trò là bệ đỡ của nền kinh tế. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản 11 tháng năm 2023 đạt 85,1 tỷ USD, trong đó xuất khẩu khoảng 47,8 tỷ USD, nhập khẩu 37,3 tỷ USD. Cán cân thương mại ngành nông nghiệp xuất siêu hơn 10,5 tỷ USD, tăng 34%. Trong đó, xuất khẩu gạo 11 tháng năm 2023 đạt 7,75 triệu tấn gạo, giá trị 4,41 tỷ USD. Ứớc cả năm 2023, cả nước dự kiến xuất khẩu trên 8 triệu tấn gạo, vượt xa so với năm 2022. Đây là con số kỷ lục cao nhất từ trước tới nay, cả về lượng, giá và kim ngạch xuất khẩu.
Trong chuỗi giá trị lúa gạo, đặc biệt từ đầu quý III/2023 giá lúa gạo tăng đột biến ngay sau lệnh cấm xuất khẩu gạo đột ngột của Ấn Độ, việc thực hiện các hợp đồng xuất khẩu gạo gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp xuất khẩu. Tuy nhiên, Lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên, người lao động của Tổng công ty và các đơn vị thành viên đã có nhiều cố gắng, tiếp tục duy trì được sự ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Vinafood 1 giữ vị trí là một trong những doanh nghiệp xuất khẩu lương thực lớn nhất cả nước, đóng góp vào kết quả chung của đất nước. Tổng công ty có nhiều cố gắng, tích cực trình và được cấp có thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm và Đề án cơ cấu lại Tổng công ty. “Kết quả trên thể hiện sự quyết tâm và làm việc có trách nhiệm, hiệu quả của Ban lãnh đạo Tổng công ty, sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động của Tổng công ty và các đơn vị thành viên. Thay mặt lãnh đạo Ủy ban, tôi biểu dương các đồng chí đối với các thành tích, kết quả của Tổng công ty đã đạt được trong năm 2023”, Phó Chủ tịch UBQL Vốn nhấn mạnh.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2024, Phó Chủ tịch UBQL Vốn Đỗ Hữu Huy đề nghị Vinafood 1 phát huy tốt vai trò của tổ chức chính trị, tăng cường phối hợp có hiệu quả Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc với Đảng ủy, Ban chấp hành công đoàn đảm bảo sự thống nhất, đoàn kết trong toàn Tổng công ty trong thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Khẩn trương triển khai Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm và Đề án cơ cấu lại Tổng công ty đã được phê duyệt. Để đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu đề ra, Phó Chủ tịch Đỗ Hữu Huy đề nghị Vinafood 1 xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công rõ ràng gắn trách nhiệm với kết quả đánh giá cán bộ.
Bên cạnh đó, đồng chí Đỗ Hữu Huy yêu cầu Vinafood 1 làm tốt công tác dự báo, đánh giá thị trường quốc tế và trong nước, để chủ động có phương án kinh doanh có hiệu quả và giảm thiểu rủi ro. Thực hiện chuyển đổi số phù hợp với đặc điểm và ngành nghề của Tổng công ty, tập trung số hóa trong quản trị tại Công ty mẹ. Áp dụng các tiêu chuẩn về quản trị doanh nghiệp tiên tiến, thực hiện đổi mới quản trị doanh nghiệp phù hợp với chuẩn mực quốc tế, tiệm cận với các nguyên tắc quản trị của OECD. Tăng cường công tác giám sát chặt chẽ, kiểm tra thường xuyên và toàn diện việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được giao, việc quản lý sử dụng vốn, tài sản, mua bán hàng hóa, khai thác, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất tại các đơn vị thành viên, đảm bảo đúng quy định và nâng cao hiệu quả vốn nhà nước, vốn doanh nghiệp.
Đồng chí Đỗ Hữu Huy đề nghị Vinafood 1 nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đầu tư tại Tổng công ty và hiệu quả vốn đầu tư tại doanh nghiệp khác. Chú trọng giám sát phân phối, phân chia lợi nhuận của các liên doanh, doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty có hiệu quả cao nhằm đảm bảo lợi ích của các bên theo đúng quy định; phát huy truyền thống của Tổng công ty, tiếp tục nỗ lực vượt khó, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua. Có những chế độ, chính sách khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu để làm động lực thúc đẩy người lao động ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Tổng công ty năm 2024 và những năm tiếp theo; chăm lo tốt đời sống người lao động, đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.
Nỗ lực tiếp tục giữ vị thế là một trong các doanh nghiệp xuất khẩu gạo lớn
Phát biểu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của cấp trên, đồng chí Bùi Thị Thanh Tâm - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinafood 1 bày tỏ cảm ơn tới sự quan tâm, chỉ đạo của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Theo đồng chí Bùi Thị Thanh Tâm, trong năm 2024 và những năm tiếp theo, Vinafood 1 sẽ nỗ lực tiếp tục giữ vị thế là một trong các doanh nghiệp xuất khẩu gạo lớn. Tiếp tục theo sát chính sách và nhu cầu của các thị trường Philippines, Malaysia, Indonesia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Châu Phi… để gia tăng lượng gạo trúng thầu; tăng cường xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường thương mại, thị trường bán lẻ khác theo hướng gia tăng tỷ trọng gạo thơm, gạo chất lượng cao trong cơ cấu xuất khẩu.
Bên cạnh đó, Tổng công ty sẽ đẩy mạnh kinh doanh nội địa, tăng lưu thông lương thực hàng hóa, phát huy tối đa nguồn lực và mạng lưới các đơn vị để tiêu thụ nông sản cho nông dân trên địa bàn. Giữ vững và phát triển thị phần cung ứng sắn lát cho các nhà máy cồn trong nước. Tập trung khai thác tối đa công suất các nhà máy chế biến lúa mỳ để tiếp tục nâng cao hiệu quả các dự án đã đầu tư và đáp ứng nhu cầu thị trường, mục tiêu giữ vững thị phần dẫn đầu trên thị trường bột mỳ phía Bắc.
Tổng công ty sẽ tiếp tục đánh giá tình hình sử dụng lao động theo kế hoạch đã được phê duyệt năm 2023, rà soát lại cơ cấu tổ chức, đầu mối quản lý, xác định các vị trí, chức danh công việc, sắp xếp, điều chỉnh cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu sản xuất, kinh doanh năm 2024; bảo đảm tinh gọn, không trùng lặp chức năng, nhiệm vụ và có sự kết nối giữa các bộ phận, phân xưởng sản xuất, kinh doanh, phòng (ban) chuyên môn, đơn vị phụ thuộc, điều hành trực tiếp, hạn chế các khâu tổ chức trung gian của các Ban chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị phụ thuộc của Tổng công ty. Qua đó nâng cao năng suất lao động, sử dụng hiệu quả nguồn lực lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo thu nhập cho người lao động.
Đồng chí cho biết thêm, Vinafood 1 sẽ tiếp tục kiện toàn hệ thống kiểm soát nội bộ để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật. Nâng cao tính minh bạch, công khai và tránh nhiệm giải trình, đặc biệt là về tài chính, đầu tư, mua sắm, sử dụng vốn nhà nước, chi phí, kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận. Tăng cường kiểm tra, giám sát, không để xảy ra thất thoát vốn, tài sản nhà nước trong quá trình hoạt động kinh doanh và quá trình sắp xếp, thoái vốn và quản lý, sử dụng vốn nhà nước. Thực hiện nghiêm túc việc báo cáo theo các quy định về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai tài chính, công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước theo quy định. Thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, bình ổn thị trường, đảm bảo ổn định xã hội, thực hiện tốt vai trò dẫn dắt của kinh tế nhà nước.
Nhân dịp này, Hội nghị đã vinh danh những tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2023.
 
* Sau đây là một số hình ảnh tại hội nghị
 
 
Toàn cảnh hội nghị Tổng kết công tác năm 2023
 
 
Đ/c Phạm Thanh Bằng, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty,
báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024
 
 
Đ/c Nguyễn Việt Anh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Lương thực Phương Đông phát biểu tham luận tại hội nghị
 
 
Đ/c Lê Văn Thành, Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ,
Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà phát biểu tham luận tại hội nghị
 
 
Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Đỗ Hữu Huy .
trao Cờ Thi đua Chính phủ cho Công ty TNHH Lương thực Phương Đông
 
 
Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Đỗ Hữu Huy và Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Hồ Xuân Trường
trao Cờ thi đua của Ủy ban QLVNN tại DN cho những đơn vị xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua
 
 
Đ/c Thiếu tướng Bùi Trọng Thế, Phó Cục trưởng Cục an ninh kinh tế Bộ Công an
trao chứng nhận đơn vị đạt tiêu chuẩn ‘‘An toàn, an ninh trật tự’’ năm 2023 cho Tổng công ty Lương thực miền Bắc

 

Văn Phòng Đảng ủy Vinafood 1

Các tin khác

Lượt truy cập: 4943169
Đặt làm trang chủLên đầu trang